INHOUD

1. De costume van de stad Mesen 1547
La coutume de la ville de Messines
2. Gezinnen BONDUE in Mesen en Wijtschate (1638-1914)
Les familles BONDUE à Messines et Wijtschate

3. Volkstelling van de stad en poorterij van Mesen 1615
Dénombrement de la population de la ville et bourgeoisie de Messines 1615
4. Volkstelling van Kamer-buiten-Mesen 1615
Dénombrement de la population de la Chambre dehors Messines 1615
5. Volkstelling van Mesen 1815
Dénombrement de la population de Messines 1815
6. Rekening van de stad Mesen 1663-1664
Compte de la ville de Messines 1663-1664
7. Bibliografie van Mesen
Bibliographie de Messines
8. Lijst van de prentkaarten van voor de Eerste Wereldoorlog
Liste des cartes postales d'avant la guerre 1914-1918
9. Gedingen en arresten in de stad Mesen 1775-1795
Proces et arrêts dans la ville de Messines 1775-1795
10. Reglement voor de waardeerders van de stad Mesen, 1702
Reglement pour les priseurs de la ville de Messines, 1702
11. Kadastrale legger van Mesen uitgegeven door Popp, 1854
Matrice cadastrale de Messines editée par Popp, 1854
12. Wettelijke passeringen van de kasselrij Ieper, 1785-1795
Actes passées devant les eschevins de la chatellenie
13. Leenhof ter Cloosterpoorte van de abdij van Mesen, 1762
Cour féodale de la Porte du Cloître à Messines
14. Leenhof van de Zaal van Ieper, 1515
Cour féodale de la Salle d'Ypres, 1515
15. Leenhof van de Zaal van Ieper, 1499
Cour féodale de la Salle d'Ypres, 1499
16. Register van de kanunniken van Mesen, 1445
Registre van den beneficien
17. Staat van goederen van de abdij van Mesen, 1770
Etat des biens et revenus de l'abbaye de Messines ,1770
18. Staat van goederen van het convent van Mesen, 1770
Etat des biens et revenus du couvent de Messines, 1770
19. Staat van goederen van het kapitttel van Mesen, 1770
Etat des biens et revenus du chapitre de Messines, 1770
20. Staat van goederen van de kerkfabriek van OLV, 1770
Etat des biens et revenus de la fabrique de l'église de ND de Messines, 1770
21. Lijst van de prentkaarten van tijdens de Eerste Wereldoorlog
Liste des cartes postales pendant la guerre 1914-1918
22. Rekening van de abdij van Mesen, 1521
Compte de l'abbaye de Messines, 1521
23. Rekening van de abdij van Mesen, 1498
Compte de l'abbaye de Messines, 1498
24. Rekening van de abdij van Mesen, 1558
Compte de l'abbaye de Messines, 1558
 25. Processen  gevoerd voor de schepenen van de kasselrij Ieper, 1540-1545 26. Leenregister van de burggraaf van Ieper 1603